Ông Võ Xuân (Tiền HIền, Đời thứ I) Đời thứ I - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Nguyên quán : Thái Nguyên

Vợ là bà Lê Thị Quế

Cha là ông Tộc Võ Mẹ là bà

Có 4 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com