Ông Võ Kiệm (đời thứ IV, Phái III, Chi 1) Đời thứ IV - Phái thứ 3 - Chi thứ 1


Vợ là bà Ngô Thị Huy

Cha là ông Võ Huy (Đời thứ III, Phái 3) Mẹ là bà Nguyễn Thị Ban

Có 2 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com