Ông Võ Quang Bốn Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1946 (Bính Tuất)

Vợ là bà Trương Thị Thái

Cha là ông Võ Văn Cường (tự Tri) Mẹ là bà Đoàn Thị Phi

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Tri tức Võ Văn Cường

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com