Ông Võ Quang Hân Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Tôn Nữ Giao Cầm

Nơi ở hiện tại : Texas, USA

Cha là ông Võ Quang Thân Mẹ là bà Nguyễn Thị Vân

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1. Là trai út của Ông bà Tư Hiên. Đang định cư tại Mỹ.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com