Ông Võ Quang Ái (tự Ân) Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1938 (Mậu Dần)

Vợ là bà Văn Thị Bê

Cha là ông Võ Quang Chí (tự Xã Khiêm) Mẹ là bà Đỗ Thị Tân

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà xã Khiêm Sinh năm 1938 (Mậu Dần) Di cư vào TP.Hồ Chí Minh năm 1991

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com