Ông Võ Quang Văn Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1959 (Kỷ Hợi)

Vợ là bà Phạm Thị Thu

Cha là ông Võ Quang Chí (tự Xã Khiêm) Mẹ là bà Mai Thị Nguyên

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông bà xã Khiêm

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com