Ông Võ Quang Tự Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1962 (Nhâm Dần)

Vợ là bà Huỳnh Thị Hoa

Cha là ông Võ Quang Chí (tự Xã Khiêm) Mẹ là bà Mai Thị Nguyên

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai út của Ông bà xã Khiêm

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com