Ông Võ Quang Giáp Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1944 (Giáp Thân)

Vợ là bà Nguyễn Thị Anh

Nơi ở hiện tại : Texas, USA

Cha là ông Võ Quang Ninh (tự Võ Châu) Mẹ là bà Dương Thị Thi

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1. Là trai út của Ông bà Kinh. Sinh năm 1944 (Giáp Thân). Đang định cư tai Mỹ.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com