Ông Võ Quang Hùng Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1931 (Tân Mùi)

Vợ là bà Hồ Thị Bốn

Cha là ông Võ Quang Hý (tự Toản) Mẹ là bà Tào Thị Pháp

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai út của Ông bà Hương Cầu Sinh năm 1931 (Tân Mùi) Chết 1957 (Đinh Dậu) hưởng dương 27T Mộ đã cải táng về nghĩa trang Tộc Võ năm 1999

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com