Ông Võ Quang Du Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1930 (Canh Ngọ)

Vợ là bà Hoàng Thị Hỹ

Cha là ông Võ Quang Đỉnh Mẹ là bà Nguyễn Thị Tiền

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai duy nhất của Ông bà Chính Sinh năm 1930 (Canh Ngọ) Chết 1987 (Đinh Mão) Mộ tại Lái Thiêu tỉnh Bình Dương

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com