Ông Võ Lể (Đời thứ IV, Phái 3, Chi 2) Đời thứ IV - Phái thứ 3 - Chi thứ 2


Vợ là bà Phạm Thị Tài

Cha là ông Võ Huy (Đời thứ III, Phái 3) Mẹ là bà Nguyễn Thị Ban

Có 1 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com