Ông Võ Quang Mao (Ông Lời) Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1930 (Canh Ngọ)

Vợ là bà Đặng Thị Lời

Cha là ông Võ Quang Đích (tự Thủ Đáng) Mẹ là bà Huỳnh Thị Thiệt

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà Thủ Đáng Sinh năm 1930 (Canh Ngọ) Di cư vào Sài Gòn năm 1961 Chết 29/02/1996 (Thọ 67 tuổi) Mộ nghĩa trang Gò Dưa Thủ Đức

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com