Ông Võ Quang Thủ (Năm) Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1935 (Ất Hợi)

Vợ là bà Nguyễn Thị Nguyên

Cha là ông Võ Quang Đích (tự Thủ Đáng) Mẹ là bà Huỳnh Thị Thiệt

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông bà Thủ Đáng Sinh năm 1935 (Ất Hợi) Di cư vào Sài Gòn năm 1963

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com