Ông Võ Quang Sự Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1940 (Canh Thìn)

Vợ là bà Huỳnh Thị Bông

Cha là ông Võ Quang Đích (tự Thủ Đáng) Mẹ là bà Huỳnh Thị Thiệt

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông bà Thủ Đáng Sinh năm 1940 (Canh Thìn) Di cư vào Sài Gòn từ năm 1963

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com