Ông Võ Quang Sanh Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1947 (Đinh Hợi)

Vợ là bà Nguyễn Thị Năm

Cha là ông Võ Quang Đích (tự Thủ Đáng) Mẹ là bà Huỳnh Thị Thiệt

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai út của Ông bà Thủ Đáng

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com