Ông Võ Quang Tế (Sáu Đóa) Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1935 (Ất Hợi)

Vợ là bà Nguyễn Thị Chánh

Cha là ông Võ Quang Thể (tự Xã Đương) Mẹ là bà Nguyễn Thị Chợ

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà xã Đương

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com