Ông Võ Quang Năm Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1943 (Quý Mùi)

Vợ là bà Phạm Thị Lệ Anh

Cha là ông Võ Quang Phụng (Hương Tựu) Mẹ là bà Nguyễn Thị Đào

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà Hương Tựu Sinh năm 1943 (Quý Mùi) Di cư vào Sài Gòn từ 1964

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com