Ông Võ Lưu (Đời thứ IV, Phái III, Chi 3) Đời thứ IV - Phái thứ 3 - Chi thứ 3


Vợ là bà Hồ Thị Viên

Cha là ông Võ Huy (Đời thứ III, Phái 3) Mẹ là bà Nguyễn Thị Ban

Có 3 người con là

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com