Ông Võ Quang Cẩm Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1940 (Canh Thìn)

Có 2 đời vợ là bà Nguyễn Thị Huynh và Nguyễn Thị Thủy

Cha là ông Võ Quang Cẩm Mẹ là bà Ngô Thị Nguyên

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà Cẩm Sinh năm 1940 (Canh Thìn) Di cư vào Sài Gòn từ 1965

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com