Ông Võ Quang Thắng Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1959 (Kỷ Hợi)

Vợ là bà Phạm Thị Kim Tuyền

Cha là ông Võ Quang Triết (tự Hồng) Mẹ là bà Trương Thị Hồng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà Hồng

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com