Ông Võ Quang Thuận Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1982 (Nhâm Tuất)

Cha là ông Võ Quang Triết (tự Hồng) Mẹ là bà Trương Thị Hồng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai út của Ông bà Hồng

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com