Ông Võ Quang Thám Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1957 (Đinh Dậu)

Vợ là bà Huỳnh Thị Bích Liên

Cha là ông Võ Quang Vũ (tự Thám) Mẹ là bà Võ Thị Hiến

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà Thám

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com