Ông Võ Quang Dũng Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1967 (Đinh Mùi)

Cha là ông Võ Quang Nhựt (tự Mười) Mẹ là bà Nguyễn Thị Thái

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai trưởng của Ông bà Võ Quang Mười Sinh năm 1967 (Đinh Mùi) Tốt Nghiệp Đại Học Ngoại Thương

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com