Ông Võ Tiến Nam Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1971 (Tân Hợi)

Cha là ông Võ Quang Nhựt (tự Mười) Mẹ là bà Nguyễn Thị Thái

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai út của Ông bà Võ Quang Mười Sinh năm 1971 (Tân Hợi) Chết năm 2004. Hưởng dương 33 tuổi

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com