Ông Võ Quang Giã Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1966 (Bính Ngọ)

Vợ là bà Huỳnh Thị Diên

Cha là ông Võ Quang Trình (tự A) Mẹ là bà Nguyễn Thị Mầng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 1 Là trai thứ của Ông bà A

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com