Ông Võ Quang Dây (tự Năm) Đời thứ VIII - Phái thứ 3 - Chi thứ 2


Sinh năm : 1950 (Canh Dần)

Vợ là bà Nguyễn Thị Chung

Cha là ông Võ Quang Thi (tự Hội) Mẹ là bà Nguyễn Thị Nghĩa

Thông tin khác

Là trai út của Ông bà Hội

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com