Ông Võ Đình Phùng Đời thứ VIII - Phái thứ 3 - Chi thứ 2


Sinh năm : 1934 (Giáp Tuất)

Vợ là bà Cao Thị Huỳnh Liên

Học hàm, học vị/Địa vị xã hội : Tham gia cách mạng năm 1950 Đảng viên Cộng sản Việt Nam tháng 12/1957 Huy hiệu tuổi Đảng 40 năm, 50 năm Huân chương Kháng Chiến Chống Mỹ hạng I Huân chương Quyết Thắng hạng II

Cha là ông Võ Quang Chuột (tự Ba Huy) Mẹ là bà Lê Thị Lục

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 2 Là trai thứ của Ông bà Ba Huy Sinh năm 08/08/1934 (28/6 Giáp Tuất)


Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com