Ông Võ Quang Huấn Đời thứ VIII - Phái thứ 3 - Chi thứ 3


Sinh năm : 1920 (Canh Thân)

Mất năm : 1989 (Kỷ Tỵ) Nơi an táng : Mộ tại Bắc Mỹ An TP.Đà Nẵng

Vợ là bà Hồ Thị Nghiệp

Cha là ông Võ Quang Thưởng (tự Xã Lương) Mẹ là bà Tăng Thị An

Thông tin khác

Là trai trưởng của Ông bà xã Lương Sinh năm 1929 (Kỷ Tỵ) Chết năm 1989 (Kỷ Tỵ). Hưởng thọ 61 tuổi

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com