Ông Võ Quang Hy (tự Thuần) Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1925 (Ất Sửu)

Cha là ông Võ Quang Chân (tự Tri Hy) Mẹ là bà Chung thị Xứng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông Tri Hy Sinh năm 1925 (Ất Sửu) Chết năm 1947 (Đinh Hợi) Mộ tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com