Ông Võ Quang Chất Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1929 (Kỷ Tỵ)

Vợ là bà Hồ Thị Quang

Cha là ông Võ Quang Chân (tự Tri Hy) Mẹ là bà Chung thị Xứng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai út của Ông Tri Hy Sinh năm 1929 (Kỷ Tỵ) Chết năm 1998 (Mậu Dần). Hưởng thọ 70 tuổi Mộ tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com