Ông Võ Quang Hồng Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1933 (Quý Dậu)

Vợ là bà Chung Thị Thê

Cha là ông Võ Quang Chung (tự Võ Cư) Mẹ là bà Ngô Thị Quỳ

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Sâm Sinh năm 1933 (Quý Dậu) Chết năm 1990 (Canh Ngọ) Hưởng dương 57 tuổi Mộ tại Vũng Tàu

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com