Ông Võ Quang Chánh Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Trần Thị Yến

Cha là ông Võ Quang Chung (tự Võ Cư) Mẹ là bà Ngô Thị Quỳ

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông Trưởng Sâm Sinh Chết 01/2004

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com