Ông Võ Quang Thọ Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1959 (Kỷ Hợi)

Vợ là bà Đỗ Thị Gái

Cha là ông Võ Quang Phụng (tự Cả) Mẹ là bà Hồ Thị Khiết

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Cả (Võ Quang Phụng) Sinh năm 1959 (Kỷ Hợi) Di cư vào Sài Gòn từ 1980

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com