Ông Võ Quang Sỏ Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1936 (Bính Tý)

Có 2 đời vợ là bà Đặng Thị Bảy và Nguyễn Thị Nở

Cha là ông Võ Quang Hỏa (tự Hương Sang) Mẹ là bà Ngô Thị Sung

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Hương Sang Sinh năm 1936 (Bính Tý) Di cư vào Sài Gòn từ 1965

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com