Ông Võ Quang Dự Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1945 (Ất Dậu)

Có 2 đời vợ là bà Hồ Thị Hồng và Lê Thị Lợi

Cha là ông Võ Quang Hỏa (tự Hương Sang) Mẹ là bà Ngô Thị Sung

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Hương Sang Sinh năm 1945 (Ất Dậu) Di cư vào Sài Gòn từ 1965

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com