Ông Võ Quang Nữa Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1950 (Canh Dần)

Vợ là bà Ngô Thị Mật

Cha là ông Võ Quang Hỏa (tự Hương Sang) Mẹ là bà Ngô Thị Sung

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Hương Sang Sinh năm 1950 (Canh Dần) Di cư vào Sài Gòn từ 1965

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com