Ông Võ Quang Phô Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1940 (Canh Thìn)

Vợ là bà Đoàn Thí Phú

Cha là ông Võ Quang Thúc (tự Cửu Tải) Mẹ là bà Nguyễn Thị Dy

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Cữu Tài Sinh 15/06/1940 (10/5 Canh Thìn) Di cư vào Sài Gòn từ 1957

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com