Ông Võ Quang Nghiêm Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1944 (Giáp Thân)

Vợ là bà Phan Thị Lợi

Cha là ông Võ Quang Thúc (tự Cửu Tải) Mẹ là bà Nguyễn Thị Dy

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Cữu Tài Sinh 21/06/1944 (01/5 Giáp Thân) Di cư vào Sài Gòn từ 1959

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com