Ông Võ Quang Thiêm Đời thứ VIII - Phái thứ 3 - Chi thứ 3


Sinh năm : 1951 (Tân Mão)

Có 2 đời vợ là bà Nguyễn Thị Kim An và Đào Thị Mĩ Ngọc

Học hàm, học vị/Địa vị xã hội : Tốt Nghiệp Đại Học

Nơi ở hiện tại : Di cư vào Sài Gòn từ 1963

Cha là ông Võ Quang Thúc (tự Cửu Tải) Mẹ là bà Nguyễn Thị Dy

Thông tin khác

Là trai út của Ông bà Cữu Tài


Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com