Ông Võ Quang Doãn Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1945 (Ất Dậu)

Vợ là bà Ông Thị Nghi Hạ

Cha là ông Võ Quang Nhỏ (tự Phò) Mẹ là bà Nguyễn Thị Long

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Võ Quang Phò Sinh 23/12/1945 (19/11 Ất Dậu) Di cư vào Sài Gòn từ 1975

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com