Ông Võ Ngọc Sơn Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Lê Thị Tiên

Cha là ông Võ Quang Nhỏ (tự Phò) Mẹ là bà Nguyễn Thị Long

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Võ Quang Phò Sinh 20/7/1951 (19/6 Tân Mẹo) Di cư vào Sài Gòn từ năm 1975 Tốt Nghiệp Đại Học Nông Lâm

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com