Ông Võ Quang Hải Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1954 (Giáp Ngọ)

Vợ là bà Phan Thị Thúy Ngọc

Cha là ông Võ Quang Nhỏ (tự Phò) Mẹ là bà Nguyễn Thị Long

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai út của Ông bà Võ Quang Phò Sinh 12/4/1954 (10/3 Giáp Ngọ) Di cư vào Sài Gòn từ năm 1975 Tốt Nghiệp Đại Học Địa Chất

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com