Ông Võ Quốc Lộc Đời thứ I - Phái thứ 3 - Chi thứ 3


Sinh năm : 1958 (Mậu Tuất)

Cha là ông Võ Quang Biêu (tự Chí) Mẹ là bà Nguyễn Thị Lục

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com