Ông Võ Quốc Tuấn Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1970 (Canh Tuất)

Vợ là bà Ngụy Nữ Xuân Tuyền

Cha là ông Võ Quang Biêu (tự Chí) Mẹ là bà Nguyễn Thị Lục

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai út của Ông bà Vũ Quang Chí Sinh 15/1/1970 (08/12 Kỷ Dậu) Di cư vào Sài Gòn từ năm 1998 Tốt Nghiệp Đại Học tiếng Nga ở Liên Xô Tốt Nghiệp Ngoại Ngữ Anh Bằng C

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com