Ông Võ Văn Gia (tự Thanh) Đời thứ V - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Chung Thị Đặt

Cha là ông Võ Doãn (Đời thứ IV, Phái 1, Chi 3) Mẹ là bà Hồ Thị Chiêu

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ V, tộc Võ, Phái 1, Chi 3. Là trai thứ của Ông Võ Doãn và Bà Hồ Thị Chiêu. Giỗ : ngày 21/11 âm lịch. Mộ tại xã Điện Phong.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com