Ông Võ Quang Mạnh Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1938 (Mậu Dần)

Có 2 đời vợ là bà Hồ Thị Hiển và Trương Thị May

Cha là ông Võ Quang Song (tự Toàn) Mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiều

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Toàn (Võ Quang Song) Sinh năm 1938 (Mậu Dần) Chết năm 1968 (Mậu Thân) Di cư vào Sài Gòn từ 1964

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com