Ông Võ Quang Kỳ Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1946 (Bính Tuất)

Vợ là bà Phạm Thị Cám

Cha là ông Võ Quang Song (tự Toàn) Mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiều

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Toàn (Võ Song)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com