Ông Võ Quang Lỳ Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1948 (Mậu Tý)

Có 2 đời vợ là bà Nguyễn Thị Kính và Mai Thị Phương Hà

Cha là ông Võ Quang Song (tự Toàn) Mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiều

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Toàn (Võ Quang Song)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com