Ông Võ Quang Xu Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1952 (Nhâm Thìn)

Vợ là bà Huỳnh Thị Kiểm

Cha là ông Võ Quang Song (tự Toàn) Mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiều

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Toàn (Võ Quang Song) Sinh năm 1952 (Nhâm Thìn) Di cư vào Sài Gòn từ 1964

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com