Ông Võ Quang Chín Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1959 (Kỷ Hợi)

Vợ là bà Phan Thị Kim Cúc

Cha là ông Võ Quang Song (tự Toàn) Mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiều

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông bà Toàn (Võ Quang Song) Sinh 25/3/1959 (17/2 Kỷ Hợi) Di cư vào Sài Gòn từ 1964

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com